Klimatmålen och internationella åtaganden

Sveriges klimatmål säger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet har utformats i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar.

Riksdagens vision är att vi år 2050 har nått noll nettoutsläpp av växthusgaser. Genom Parisavatalet har EU gjort ett gemensamt åtagande om att senast 2030 minska växthusgasutsläppen från hela EU-ekonomin med minst 40 procent jämfört med 1990.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej