Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatet och energipolitiken

Granskad:

Inom ramen för energipolitiken har det fastställts ett antal mål med självklar koppling till klimatmålen.

De energipolitiska målen för 2020 beslutades av riksdagen 2009.

  • Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 bör vara minst 10 procent.
  • Andelen förnybar energi år 2020 bör vara minst 50 procent av den totala energianvändningen.
  • Det nationella målet gällande energieffektivisering är att en total effektivisering om 20 procent ska uppnås till 2020.

Samtidigt fastställdes en nationell planeringsram för vindkraft motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 terawattimmar år 2020 varav 20 terawattimmar till lands och 10 terawattimmar till havs. Dessutom antogs mål för en effektivisering av energianvändning med 20 procent mellan 2008 och 2020. Målen formulerades i regeringens proposition "En sammanhållen klimat- och energipolitik, Energi".

I "Relaterad information" finns en länk till propositionen "En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi", prop. 2008/09:163.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen