Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanering

Granskad:

Här finns Boverkets vägledning om översiktsplanering där du kan läsa om översiktsplanen och om process för översiktsplanering och miljöbedömning.

Du kan även läsa om allmänna intressen, klimatpåverkan i översiktsplaneringen, Boverkets ÖP-modell 2.1 och exempel på kommuner som jobbar med hållbarhetsfrågor i översiktsplaneringen.

Här hittar du också alla kommuners översiktsplaner.

Ändringen av PBL 1 april 2020

Flygbild över kvarter med flerfamiljhus.

1 april 2020 ändrades bland annat vissa bestämmelser i 3 kap plan- och bygglagen, PBL. Vissa av ändringarna gäller direkt, och vissa gäller från ett senare datum.

Allmänna intressen

Vy med bostäder längs vattnet.

Här kan du läsa om allmänna intressen i översiktsplaneringen.

Hållbar utveckling genom fysisk planering

Hållbar utveckling i planering

Läs om olika förhållningssätt till hållbar utveckling i den fysiska planeringen och vilka ramar som PBL ger.

Planeringsstrategi

Stad i kvällsljus.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

Översiktsplan

Flygbild över stad. Foto: Johnér bildbyrå/Hans Berggren

Läs om bland annat översiktsplanens nytta, funktion och innehåll.

ÖP-modellen

Boverket presenterar här ett förslag på hur geografisk planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt för att skapa möjlighet att utbyta information digitalt och få en mer effektiv process

Process för ÖP och MB

Två personer pekar på arkitektskisser. Foto: Franz Feldmanis

Här finns information om översiktsplaneprocessen.

Kommunexempel på översiktsplanering

En bit av en karta med kommungränserna markerade.

Här presenteras reportage från kommuner som på inspirerande sätt har utvecklat metoder och verktyg i arbetet för en hållbar utveckling genom översiktsplaneringen.

Kommunernas översiktsplaner

Fyra personer har möte. Foto: Johnér bildbyrå/ Karl Forsberg.

Här finns länkar till samtliga kommuners översiktsplaner.

Grafiskt material för process för översiktsplanering

Evighetssymbol med beskrivand etext

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för process för översiktsplanering  som används i Boverkets information.

Tillbaka till toppen