Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelsekatalogens öppna data

Granskad:

Planbestämmelsekatalogen finns, förutom via e-tjänsten, även tillgänglig som öppna data i tre format: xml via API, json via API och Excel. API:et och övrig öppna data innehåller samma information som finns publicerat i e-tjänsten.

API

API:et är ett öppet gränssnitt utan krav på registrering. Genom att använda API:et godkänner användaren de villkor som framgår av användarvillkoren. I den tekniska beskrivningen finns instruktioner för hur API:et används.

Läs mer om öppna data om planbestämmelser under ”Relaterad information”.

Vad är öppna data och API

I korthet är öppna data sådan information som finns tillgänglig att återanvända och vidareutnyttja utan andra förbehåll än källangivelse. Det handlar här om data från Boverket som kan föras över digitalt från maskin till maskin via ett programmeringsgränssnitt som kallas API (Application Programming Interface).

API:er kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster. Det kan också användas av programvaruleverantörer som gör program för att skapa detaljplaner för att snabbare och smidigare revidera sina program när Planbestämmelsekatalogen uppdateras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen