Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter i Planbestämmelsekatalogen daterad 2021-10-14

Granskad:

Boverkets Planbestämmelsekatalog uppdaterades 2021-10-14.

Här redovisas några av de förändringar av Planbestämmelsekatalogen som gjorts sedan föregående version:

  • Några bestämmelser har kompletterats med information om uttryckt värde.
  • Bestämmelsen ”Minsta bruttoarea är [exploatering:decimaltal] m² per [typ av byggnad:text]” med UUID ce468fd3-71cd-4fca-bbe8-6ebc27167135 hade en felaktig bestämmelsekod , denna är nu ändrad.
  • Nio äldre höjdbestämmelser har fått hänvisning även till en tolkningsbestämmelse.
  • Ändrat så att gamla Z (2015-01-02 - 2020-09-30) inte hänvisas till nya Z (2020-10-01 – pågår). Det är skillnad på dem. Nu ingår partihandel men inte handel med skrymmande varor. Den gamla Z har i stället hänvisats till nya Z:s tolkningsbestämmelse.
  • Ett flertal äldre bestämmelser, bland annat alla A Allmänt ändamål och Q har nu hänvisats till Y- annan kvartersmarks tolkningsbestämmelse, det vill säga till DP_KM_Y2_Aldre.
  • Två bestämmelser om minsta lutning på mark har lagts till.
  • Bestämmelseformuleringen på ett antal bestämmelser om Villkor för lov och Villkor för startbesked har ändrats.
  • Ett par bestämmelser rekommenderas inte längre att användas i nya detaljplaner och har därför fått ett sluta gälla datum.
  • Förklaring är ifyllt på alla bestämmelser som slutade gälla 2020-09-30.
  • Två nya egenskapsbestämmelser har lagts till under Byggnaders användning.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen