Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter daterad 2022-11-01

Granskad:

Boverkets Planbestämmelsekatalog uppdaterades 2022-11-01.

Här redovisas några av de förändringar av Planbestämmelsekatalogen som gjorts sedan föregående version:

  • Tre nya kolumner med information som rör Hilucskoder. Dessa tre kolumner heter ”HILUCS-Kod”, ”HILUCS-Rubricering” och ”HILUCS-Beskrivning”. Denna information finns på alla pågående användningsbestämmelser. Hilucskoderna är inget som planhandläggare behöver använda i dagsläget, därför kommer koderna inte finnas synliga i e-tjänsten. Lantmäteriet nyttjar dock Planbestämmelsekatalogen i den nationella plattformen för geodata och det finns ett EU-krav att kunna leverera geodata för mark- och vattenanvändning enligt HILUCS och Current use-kodsystemen från årsskiftet 2022/2023.
  • Två nya kolumner med information om länkning till vägledning på PBL kunskapsbanken. Dessa två kolumner heter ”Webblänk namn” och ”Webblänk”. Antingen länkas det till PBL kunskapsbanken eller till en äldre handbok i PDF-format. Denna information finns nu på alla bestämmelser utom Övergångsbestämmelser och på de bestämmelser som gör det möjligt att ta med en äldre bestämmelse i sin originalformulering vid digitalisering av planinformation.
  • Ett antal redaktionella ändringar som efterfrågats från bland annat programvaruleverantörer, till exempel punkter efter alla pågående bestämmelseformuleringar och borttagande av onödiga blanksteg.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen