Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelsekatalogens e-tjänst

Granskad:

Boverket har publicerat innehållet i Planbestämmelsekatalogen som en e-tjänst som gör det möjligt att söka och filtrera fram planbestämmelser.

I e-tjänsten är det möjligt att göra sökningar och filtreringar för att få ett snävare resultat och att söka efter enskilda bestämmelseformuleringar.  Varje filtreringsmöjlighet är markerad med ett frågetecknen som ger kort information om filtreringen.

Genom att på söksidan välja Pågående under ”Välj ett tidsintervall” så visas de beteckningar och planbestämmelser som rekommenderas just nu, det vill säga de bestämmelser som ska användas när nya detaljplaner tas fram. Välj sen vilken bestämmelsetyp som söks. Var uppmärksam på att det finns två flikar att växla mellan, en för textbeteckningar och en för symbolbeteckningar. Beroende på vilken flik som är vald så visas de textbeteckningar alternativt de symbolbeteckningar som ger träffar för den filtrering som gjorts. I sökrutan är det möjligt att söka på enskilda ord som förekommer i någon bestämmelseformulering, en bestämmelsekod eller ett UUID. Sökningen görs bara på den bestämmelsetyp som är vald.

I e-tjänsten är de tidsintervaller som innehåller bestämmelser som bygger på det Allmänna råd som gällde mellan 2015-01-02 och 2020-09-30 sammanslagna till ett tidsintervall. Väljs det tidsintervallet så dyker alla dessa bestämmelser upp och sedan anges det på respektive bestämmelse, under rubriken Gällandeperiod, för exakt vilken tidsperiod bestämmelsen gällde.

Planbestämmelsekatalogen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen