Stöd till Länsstyrelsen vid riskbedömning

För att avgöra om en bebyggelse kan antas bli olämplig måste länsstyrelsen bedöma risken för översvämning som följer av kommunens beslut. Detta avsnitt syftar till att stödja länsstyrelsen vid denna bedömning.

Det är risken för översvämning som ska bedömas för att avgöra om bebyggelsen blir olämplig. Översvämningsrisken utgörs av två komponenter, dels hur sannolik en översvämning kan förväntas vara och dels vilka negativa konsekvenser en översvämning kan förväntas innebära. Att skapa sig en uppfattning om dessa komponenter är en förutsättning för att bedöma risken som följer av kommunens beslut.

I avsnittet redogörs för några grundläggande utgångspunkter för planläggning, aspekter att beakta vid riskbedömning och exempel på när avsteg från de grundläggande utgångspunkterna kan vara motiverade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej