Växla förfarande efter samråd

Efter samrådet är det möjligt för kommunen att växla förfarande från ett standardförfarande till ett utökat förfarande eller vice versa.

Samråd

Förutsättningen för att kunna växla förfarandet efter samrådet, utan att behöva börja om med ett nytt samråd, är att samrådskretsen är densamma före som efter bytet av planförfarande. Om samrådskretsen förändras behöver samrådet göras om.

Om kommunen växlar förfarande från standard till utökat förfarande är det tillräckligt att kommunen kompletterar underrättelsen inför granskningen med en kungörelse i ortstidning. Se prop. 2013/14:126 (sid 90 ff) i "Relaterad information".

För information om hur processen kan se ut om kommunen växlar förfarande se bildspelet under "Relaterad information."

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej