På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Synpunkter från samrådet redovisas i granskningsutlåtandet

Vid ett standardförfarande behöver kommunen inte göra en samrådsredogörelse. Det är då tillräckligt att kommunen redovisar inkomna synpunkter i granskningsutlåtandet efter granskningen.

Samråd

Det finns inget som hindrar kommunen att sammanställa en samrådsredogörelse efter samrådet. I flera fall kan en samrådsredogörelse underlätta det fortsatta arbetet för kommunen, lantmäterimyndigheten och länsstyrelsen samt tydliggöra för samrådskretsen hur synpunkter beaktats.

Redogörelsen ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. Detta gäller oavsett om synpunkterna sammanställs separat efter samrådet eller inkluderas i granskningsutlåtandet. Om det finns synpunkter som inte har tillgodosetts ska dessa ges en tydlig motivering.

Det ska också framgå sådant som får betydelse för kommunens övriga planering, som till exempel konsekvenser för angränsande områden. Länsstyrelsens samrådsyttrande bör inkluderas i samrådsredogörelsen alternativt i granskningsutlåtandet för att synpunkterna ska bli kända för allmänheten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej