På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begränsning av standardförfarande

Det är möjligt för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Det kan till exempel handla om fall där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.

Samråd

I Plan- och bygglagen, PBL, regleras inte hur ett godkännande av ett planförslag under samrådet ska gå till, mer än att godkännandet ska göras av samtliga i samrådskretsen. Det innebär att ett uteblivet svar inte bör ses som ett godkännande. Det är upp till kommunen att avgöra hur godkännandet ska samlas in och dokumenteras. Om förslaget till detaljplan godkänns under samrådet kan kommunen utesluta granskningen. Det innebär att det efter samrådet inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter på. Se prop. 2013/14:126 (sid. 85) i "Relaterad information".

Den tidsbesparing kommunen kan göra vid detta förfarande förutsätter att kommunens interna process är effektiv och att beslut om att anta planen kan ske kort efter att samrådskretsen godkänt planen.
Eftersom samtliga i samrådskretsen ska godkänna planförslaget innebär det att även länsstyrelsen ska godkänna förslaget – särskilt med beaktande av ingripandegrunderna och överprövningen som regleras i PBL.

När samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtande som ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Se prop. 2013/14:126 (sid. 90) i "Relaterad information".

Om samrådskretsen godkänner förslaget vid samrådet är det viktigt att kommunen är tydlig med att det inte finns fler möjligheter att lämna synpunkter.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej