På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen för att ändra en detaljplan

Vid ändring av en detaljplan är utgångspunkten att kommunen ska tillämpa motsvarande process som gäller vid framtagande av en ny detaljplan. Gäller ändringen enbart förlängning av genomförandetiden eller borttagande av bestämmelser om fastighetsindelning eller vissa rättighetsområden kan i vissa fall ett förenklat förfarande tillämpas.

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan.

Här kan du läsa mer om ändring av detaljplan

Kommunen kan själv ta initiativ till att ändra en detaljplan. Det kan även vara på initiativ av någon annan aktör som vill vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan ändras. Genom planbesked kan kommunen då ge svar på om ändring är möjlig och om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete.

Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den ursprungliga detaljplanen. Ändringar som innebär en betydande miljöpåverkan, har betydande intresse för allmänheten eller är i strid med översiktsplanen är sannolikt för omfattande för att behandlas som en ändring av detaljplan. Det borde därför i de allra flesta fall innebära att standardförfarandet är tillräckligt och att ett utökat förfarande inte behöver användas.

Här kan du läsa mer om standardförfarande

Här kan du läsa mer om utökat förfarande

Process för ändring av genomförandetiden

En detaljplans genomförandetid kan förlängas eller förnyas med högst fem år i sänder. När genomförandetiden har gått ut kan den förnyas. Vid förnyelse av planens genomförandetid ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som hade tillämpats om en ny detaljplan hade tagits fram.

Innan genomförandetiden gått ut kan den förlängas. Vid förlängning av genomförandetiden kan processen förenklas så att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning. Kommunen behöver dessutom endast samråda med lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det området som berörs av ändringen. En förutsättning för att kunna ändra en detaljplan under genomförandetiden är att ingen fastighetsägare som berörs motsätter sig ändringen.

Här kan du läsa mer om genomförandetid vid ändring av detaljplan.

Här kan du läsa mer om förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden

Process för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning med mera

Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det i vissa fall möjligt att använda ett förenklat ändringsförfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden eller motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser. Samråd behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas direkt efter samråd.

Här kan du läsa mer om den förenklade processen för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej