Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer.

På gång hos Boverket

Foto på företagsrådgivare på Swedbank, Martin Bondesson.

Kreditgarantin förverkligar bostadsprojekt

Kreditgaranti

För att bostadsbyggandet i Sverige ska öka behövs fler verktyg. Enligt Boverkets prognos kommer behovet av bostäder att öka avsevärt under det kommande decenniet och fler bostadsprojekt behöver realiseras för att nå målen. Men många bostadsbyggen strandar vid finansieringen. Här kan kreditgarantin göra skillnad genom att både fungera som en försäkring mot kreditförluster för kreditgivaren, samtidigt som den gynnar låntagaren genom att minska behov av egen kapitalinsats.

Man med mössa och halsduk står med en röd pulka framför ett gult hus. Det är barmark.

Sök bidrag för energieffektivisering

Bidrag

Den som äger och bor permanent i ett småhus kan ansöka om bidrag för energieffektivisering. Detta om huset värms upp med direktverkande el eller ett vattenburet system som värms upp av el eller gas. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet. Det är också möjligt att få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Nationell kartläggning av träd i städer och tätorter

Hållbara städer

Träd i den byggda miljön har betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassningen av städer och tätorter. Kartläggningen ger en bild av nuläget i 200 tätorter. Ta del av resultatet och beställ GIS-skikt för analyser och planeringsunderlag.

Möte i konferenslokal med närbild på hand som trycker på en surfplatta.

Senaste nytt om bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Bostadsmarknad

Har du sett att Boverket publicerat färskt material om bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen? Vill du läsa om behovet av bostäder eller ta del av prognosen för det framtida bostadsbyggandet? För att underlätta för dig så har vi samlat materialet här.

Våra handböcker

I Boverkets digitala handböcker finns vägledning kring lagar och andra regler som hör till Boverkets verksamhetsområde.

Varje handbok handlar om ett specifikt område och beskriver de regler som du behöver känna till.

Varje handbok är en separat del av Boverkets webbplats, med egen meny för just den handboken. När du använder sökfunktionen i någon av handböckerna, så får du endast träffar på sidor i handboken.

Våra temawebbar

I Boverkets temawebbar kan du hitta information inom ett specifikt tema.

En temawebb är en separat del av Boverkets webbplats, med egen meny och sökfunktion. När du använder sökfunktionen så får du endast träffar på sidor i temawebben.

Tillbaka till toppen