Om handboken

Handboken är till för både allmänheten och byggnadsägare. Den vänder sig även till byggnadsinspektörer och energiexperter.

I handboken finns det bland annat information om vilka byggnader som ska energideklareras och vilka byggnader som är undantagna. Informationen finns under "Om energideklarationer" i menyn.

Vad är en energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus.

Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten.

Nyheter inom energiområdet

Läs fler nyheter