På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Något mindre underskott på bostäder för nyanlända

Granskad:

Här redovisas hur kommunerna i landet har svarat på ett urval av frågorna som rör nyanlända i bostadsmarknadsenkäten 2021. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information". Föregående års svar inom parentes.

Hur bedömer ni läget för anvisade nyanlända på bostadsmarknaden?

 • Balans på bostadsmarknaden: 138 (105)
 • Obalans på bostadsmarknaden – underskott på bostäder: 103 (147)
 • Obalans på bostadsmarknaden – överskott på bostäder: 7 (3)
 • Inte aktuellt - Kommunen tar inte emot några anvisade nyanlända personer: 25 (26)
 • Inget svar: 17 (9)

Vad beror underskottet på bostäder för anvisade nyanlända personer på?
Frågan är besvarad av de kommuner som uppgett underskott för anvisade nyanlända. Det är möjligt att välja flera svarsalternativ.

 • Generellt underskott på bostäder: 81 (121)
 • Underskott på stora bostäder: 57 (76)
 • Underskott på små bostäder: 17 (45)
 • Underskott på bostäder med rimliga boendekostnader: 48 (66)
 • Hyresvärdarna ställer höga krav för att erhålla ett kontrakt: 39 (52)
 • Hyresvärdarna är obenägna att hyra ut till nyanlända hushåll: 16 (14)
 • Hyresvärdarna godkänner inte försörjningsstöd som inkomst: 37 (46)
 • Hyresvärdarna godkänner inte etableringsersättning som inkomst: 29 (40)
 • Annan orsak: 10 (5)

Hur arbetar kommunen för att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer?

 • Kommunen tar inte emot några anvisade nyanlända personer: 26 (28)
 • Kommunen har regelbundet samarbete med det kommunala bostadsföretaget: 197 (211)
 • Kommunen har regelbundet samarbete/överenskommelse med privata fastighetsägare: 77 (99)
 • Kommunen tar vid behov kontakt med det kommunala bostadsföretaget: 93 (93)
 • Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare: 120 (94)
 • Kommunen har egna bostadsrätter och/eller småhus som hyrs ut: 48 (48)
 • Kommunen bygger om lokaler till bostäder: 9 (29)
 • Kommunen och/eller det kommunala bostadsföretaget bygger bostäder med tidsbegränsade bygglov: 25 (22)
 • Kommunen hyr eller förmedlar bostäder från privatpersoner: 28 (35)
 • Kommunens kommunala bostadsföretag har i uppdrag i ägardirektiv att avsätta lägenheter för anvisade nyanlända: 45 (21)
 • Kommunens kommunala bostadsföretag har i uppdrag i ägardirektiv att avsätta lägenheter för bostadssociala ändamål som kan omfatta anvisade nyanlända: 56 (26)
 • Annat sätt: 21 (22)
 • Inget svar: 23 (13)

Hur bedömer ni läget för självbosatta nyanlända på bostadsmarknaden?

 • Balans på bostadsmarknaden: 100 (70)
 • Obalans på bostadsmarknaden – underskott på bostäder: 159 (198)
 • Obalans på bostadsmarknaden – överskott på bostäder: 10 (5)
 • Inget svar: 21 (17)

Gör kommunen några bostadsrelaterade insatser för självbosatta nyanlända?

 • Ja: 53 (63)
 • Nej: 217 (208)
 • Inget svar: 20 (19)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen