Stort underskott på bostäder för nyanlända

Här redovisas hur kommunerna i landet har svarat på ett urval av frågorna som rör bostäder för nyanlända i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Hur bedömer ni läget för nyanlända på bostadsmarknaden?

 • Balans på bostadsmarknaden: 66
 • Obalans på bostadsmarknaden – underskott på bostäder: 221
 • Obalans på bostadsmarknaden – överskott på bostäder: 0
 • Inget svar: 3

Vad beror underskottet på bostäder för nyanlända personer på?
Frågan är besvarad av de kommuner som uppgett underskott. Det är möjligt att välja flera svarsalternativ.

 • Generellt underskott på hyreslägenheter: 191
 • Underskott på stora lägenheter: 110
 • Underskott på små lägenheter: 64
 • Underskott på lägenheter med rimlig hyresnivå: 95
 • Hyresvärdarna ställer höga krav på inkomst eller anställning: 83
 • Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer: 25
 • Hyresvärdarna godkänner inte etableringsersättning som inkomst: 75
 • Annan orsak: 19

Hur arbetar kommunen för att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer?

 • Kommunen tar inte emot några anvisade nyanlända personer: 24
 • Kommunen har regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget: 225
 • Kommunen har regelbundet samarbete med privata fastighetsägare: 118
 • Kommunen tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsbolaget: 82
 • Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare: 95
 • Kommunen blockhyr fastigheter: 76
 • Kommunen har egna bostadsrätter och/eller småhus som hyrs ut: 47
 • Kommunen bygger om lokaler till bostäder: 29
 • Kommunen bygger bostäder med tidsbegränsade bygglov: 27
 • Kommunen hyr eller förmedlar bostäder från privatpersoner: 58
 • Annat sätt: 28
 • Inget svar: 5

Gör kommunen några bostadsrelaterade insatser för nyanlända som själva bosatt sig i kommunen, (EBO)?

 • Ja: 81
 • Nej: 196
 • Inget svar: 13

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej