Planerade seniorbostäder är till stor del bostadsrätter

Här redovisas hur kommunerna i landet har svarat på ett urval av frågorna som rör seniorbostäder i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Finns det seniorbostäder i kommunen?

  • Ja: 202
  • Nej: 78
  • Inget svar: 10

Fanns det outhyrda/osålda seniorbostäder i kommunen 1 januari 2019?

  • Ja, i en stor del av beståndet: 0
  • Ja, i en liten del av beståndet: 20
  • Nej: 123
  • Saknar underlag för en sådan bedömning: 56
  • Inget svar: 3

(78 kommuner har uppgett att de saknar seniorbostäder, vilket förklarar varför de inte har besvarat frågan.)

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej