Underskottet på särskilda boendeformer för äldre har ökat

Här redovisas hur kommunerna i landet har svarat på ett urval av frågorna som rör Särskilda boendeformer för äldre i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Hur många bostäder finns det totalt i kommunen som är klassade som Särskilda boendeformer för äldre?
(Enligt 5 § socialtjänstlagen (2001:453). Räkna med samtliga bostäder oavsett om någon bodde där eller inte den 1 januari 2019.)

 • 86 094 bostäder, fördelat på 269 kommuner
 • Inget svar: 21

Hur bedömer ni för närvarande utbudet av särskilt boende för äldre?

 • Obalans på bostadsmarknaden – underskott på bostäder: 127
 • Balans på bostadsmarknaden: 134
 • Obalans på bostadsmarknaden – överskott på bostäder: 19
 • Inget svar: 10

Kommer behovet av särskilda boendeformer för äldre att vara täckt om 2 år?

 • Ja: 171
 • Nej: 101
 • Inget svar: 18

Kommer behovet av särskilda boendeformer för äldre att vara täckt om 5 år?

 • Ja: 182
 • Nej: 92
 • Inget svar: 16

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej