Fortsatt underskott på bostäder i storstadsregionerna

Här redovisas hur kommunerna i storstadsregionerna har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Storstockholm

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 26
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 26
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 23
 • Balans på bostadsmarknaden: 3
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 25
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 25
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 22
 • Balans på bostadsmarknaden: 4
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 13
 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 6
 • Höga produktionskostnader: 6
 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0
 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 1
 • Brist på byggarbetskraft: 2
 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare): 3
 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 4
 • Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL: 5
 • Överklaganden av detaljplaner: 7
 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 7
 • Bullerproblem: 1
 • Vikande befolkningsunderlag: 0
 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 2
 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 0
 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 1
 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 0
 • Annan orsak: 12

Storgöteborg

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 13
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0
 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 10
 • Balans på bostadsmarknaden: 2
 • Obalans – överskott på bostäder: 0
 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 13
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0
 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 11
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0
 • Inget svar: 1

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 1
 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 3
 • Höga produktionskostnader: 4
 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0
 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 0
 • Brist på byggarbetskraft: 1
 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare): 3
 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 7
 • Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL: 3
 • Överklaganden av detaljplaner: 3
 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 8
 • Bullerproblem: 1
 • Vikande befolkningsunderlag: 0
 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 0
 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 0
 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 0
 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 0
 • Annan orsak: 3

Stormalmö

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 8
 • Balans på bostadsmarknaden: 4
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 11
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 11
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 6
 • Balans på bostadsmarknaden: 6
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 4
 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 2
 • Höga produktionskostnader: 8
 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0
 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 0
 • Brist på byggarbetskraft: 2
 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare): 1
 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 2
 • Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL: 2
 • Överklaganden av detaljplaner: 3
 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 0
 • Bullerproblem: 1
 • Vikande befolkningsunderlag: 0
 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 0
 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 0
 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 0
 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 2
 • Annan orsak: 1
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej