På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fortsatt underskott på bostäder i storstadsregionerna

Här redovisas hur kommunerna i storstadsregionerna har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2020. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Storstockholm

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 26

 • Balans på bostadsmarknaden: 0

 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 26
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 21
 • Balans på bostadsmarknaden: 5
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 25
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 24

 • Balans på bostadsmarknaden: 1

 • Obalans – överskott på bostäder: 0

 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 20

 • Balans på bostadsmarknaden: 5

 • Obalans – överskott på bostäder: 1

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 10

 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 9

 • Höga produktionskostnader: 6

 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0

 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 1   

 • Brist på arbetskraft hos husbyggare: 0

 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer): 5

 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 4

 • Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strandskyddsbestämmelser): 9

 • Konflikter med allmänna intressen enligt PBL: 2

 • Överklaganden av detaljplaner: 4

 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 6

 • Bullerproblem: 0

 • Vikande befolkningsunderlag: 0

 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 2

 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 1

 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 2

 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 0

 • Annan orsak: 7

Storgöteborg

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 13
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 13
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12

 • Balans på bostadsmarknaden: 0

 • Obalans – överskott på bostäder: 0

 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 13
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12

 • Balans på bostadsmarknaden: 1

 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12

 • Balans på bostadsmarknaden: 1

 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 1

 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 3

 • Höga produktionskostnader: 5

 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0

 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 0   

 • Brist på arbetskraft hos husbyggare: 0

 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer): 4

 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 10

 • Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strandskyddsbestämmelser): 2

 • Konflikter med allmänna intressen enligt PBL: 1

 • Överklaganden av detaljplaner: 3

 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 4

 • Bullerproblem: 2

 • Vikande befolkningsunderlag: 0

 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 0

 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 0

 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 2

 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 0

 • Annan orsak: 3

Stormalmö

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 9
 • Balans på bostadsmarknaden: 3
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 0
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 7

 • Balans på bostadsmarknaden: 5

 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 5

 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 1

 • Höga produktionskostnader: 7

 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0

 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 1   

 • Brist på arbetskraft hos husbyggare: 2

 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer): 2

 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 1

 • Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strandskyddsbestämmelser): 1

 • Konflikter med allmänna intressen enligt PBL: 2

 • Överklaganden av detaljplaner: 3

 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 1

 • Bullerproblem: 0

 • Vikande befolkningsunderlag: 0

 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 0

 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 0

 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 0

 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 1

 • Annan orsak: 4

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej