På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Läget på bostadsmarknaden i riket

Här redovisas hur samtliga kommuner har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2020. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information":

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 212
 • Balans på bostadsmarknaden: 66
 • Obalans – överskott på bostäder: 8
 • Inget svar: 4

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 243
 • Balans på bostadsmarknaden: 38
 • Obalans – överskott på bostäder: 5
 • Inget svar: 4

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 147
 • Balans på bostadsmarknaden: 110
 • Obalans – överskott på bostäder: 26
 • Inget svar: 7

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 179
 • Balans på bostadsmarknaden: 98
 • Obalans – överskott på bostäder: 9
 • Inget svar: 4

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 197
 • Balans på bostadsmarknaden: 85
 • Obalans – överskott på bostäder: 3
 • Inget svar: 5

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 117
 • Balans på bostadsmarknaden: 137
 • Obalans – överskott på bostäder: 30
 • Inget svar: 6

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 119
 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 62
 • Höga produktionskostnader: 141
 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 42
 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 17 
 • Brist på arbetskraft hos husbyggare: 11
 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer): 25
 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 88
 • Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strandskyddsbestämmelser): 49
 • Konflikter med allmänna intressen enligt PBL: 16
 • Överklaganden av detaljplaner: 44
 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 29
 • Bullerproblem: 8
 • Vikande befolkningsunderlag: 30
 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 29
 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 2
 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser för bostadsbyggande: 31
 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 5
 • Annan orsak: 53
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej