På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Läget på bostadsmarknaden i riket

Granskad:

Här redovisas hur samtliga kommuner har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2021. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information":

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 207
 • Balans på bostadsmarknaden: 59
 • Obalans – överskott på bostäder: 17
 • Inget svar: 7

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 233
 • Balans på bostadsmarknaden: 38
 • Obalans – överskott på bostäder: 11
 • Inget svar: 8

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 153
 • Balans på bostadsmarknaden: 101
 • Obalans – överskott på bostäder: 27
 • Inget svar: 9

Har kommunens bostadsmarknad påverkats av coronapandemin?

 • Ja: 92
 • Nej: 189
 • Inget svar: 9

Om ja, ange vilken påverkan/vilka effekter det handlar om

 • Bostadspriserna har ökat: (58)
 • Antalet vräkningar har ökat: (2)
 • Hemlösheten har ökat: (5)
 • Behovet av ekonomiskt bistånd för ökade boendekostnader har ökat: (10)
 • Ökad trångboddhet: (5)

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen. Förra årets antal inom parentes.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 93 (119)
 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 52 (62)
 • Höga produktionskostnader: 122 (141)
 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 35 (42)
 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 23 (17)
 • Brist på arbetskraft hos husbyggare: 5 (11)
 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer): 22 (25)
 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 96 (88)
 • Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strandskyddsbestämmelser): 75 (49)
 • Konflikter med allmänna intressen enligt PBL: 27 (16)
 • Överklaganden av detaljplaner: 58 (44)
 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 39 (29)
 • Bullerproblem: 11 (8)
 • Vikande befolkningsunderlag: 30 (30)
 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 24 (29)
 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser för bostadsbyggande: 27 (31)
 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 10 (5)
 • Annan orsak: 50 (53)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen