Läget på bostadsmarknaden i riket

Här redovisas hur samtliga kommuner har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information":

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 240
 • Balans på bostadsmarknaden: 46
 • Obalans – överskott på bostäder: 4

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 260
 • Balans på bostadsmarknaden: 29
 • Obalans – överskott på bostäder: 0
 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 165
 • Balans på bostadsmarknaden: 103
 • Obalans – överskott på bostäder: 19
 • Inget svar: 3

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 205
 • Balans på bostadsmarknaden: 78
 • Obalans – överskott på bostäder: 6
 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 222
 • Balans på bostadsmarknaden: 65
 • Obalans – överskott på bostäder: 1
 • Inget svar: 2

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 134
 • Balans på bostadsmarknaden: 136
 • Obalans – överskott på bostäder: 17
 • Inget svar: 3

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 121
 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 76
 • Höga produktionskostnader: 160
 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 29
 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 17
 • Brist på byggarbetskraft: 20
 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare): 16

 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 96
 • Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL: 40
 • Överklaganden av detaljplaner: 40
 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 30
 • Bullerproblem: 9
 • Vikande befolkningsunderlag: 21
 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 38
 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar
  för bostadsbyggande: 2
 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 33
 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 6
 • Annan orsak: 46
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej