På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fortsatt underskott på bostäder i landets högskolekommuner

Granskad:

Här redovisas hur större och mindre högskolekommuner utanför storstadsregionerna har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2020. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Högskolekommuner med fler än 75 000 invånare

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 16
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 16
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 5
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 16
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 16
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 5
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 8

 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 1

 • Höga produktionskostnader: 14

 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0

 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 1   

 • Brist på arbetskraft hos husbyggare: 2

 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer): 0

 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 1

 • Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strandskyddsbestämmelser): 4

 • Konflikter med allmänna intressen enligt PBL: 2

 • Överklaganden av detaljplaner: 4

 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 3

 • Bullerproblem: 1

 • Vikande befolkningsunderlag: 0

 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 0

 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 0

 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 0

 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 0

 • Annan orsak: 7

Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 12
 • Balans på bostadsmarknaden: 1
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 7
 • Balans på bostadsmarknaden: 5
 • Obalans – överskott på bostäder: 0
 • Inget svar: 1

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunen som helhet?

 • Obalans – underskott på bostäder: 9
 • Balans på bostadsmarknaden: 4
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, på centralorten, i innerstan?

 • Obalans – underskott på bostäder: 11
 • Balans på bostadsmarknaden: 2
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år, i kommunens övriga delar?

 • Obalans – underskott på bostäder: 6
 • Balans på bostadsmarknaden: 7
 • Obalans – överskott på bostäder: 0

Ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

 • Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor: 3

 • Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor: 3

 • Höga produktionskostnader: 9

 • Svag andrahandsmarknad för bostäder: 0

 • Svag inkomstutveckling för hushållen: 0   

 • Brist på arbetskraft hos husbyggare: 2

 • Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer): 5

 • Brist på detaljplan på attraktiv mark: 5

 • Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strandskyddsbestämmelser): 2

 • Konflikter med allmänna intressen enligt PBL: 2

 • Överklaganden av detaljplaner: 5

 • Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar: 0

 • Bullerproblem: 1

 • Vikande befolkningsunderlag: 0

 • Byggherrars brist på intresse att bygga: 1

 • Kommunens brist på intresse att skapa förutsättningar för bostadsbyggande: 0

 • Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande: 0

 • Det finns inga begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen: 0

 • Annan orsak: 0

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen