Kommunala hyresgarantier

Här kan du se hur kommunerna har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Använder kommunen kommunala hyresgarantier?

  • Ja: 66
  • Nej: 208
  • Inget svar: 16

Har kommunen för avsikt att använda sig av kommunala hyresgarantier i framtiden?

  • Ja: 80
  • Nej: 189
  • Inget svar: 21
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej