Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsförmedling, förtur och service

Granskad:

Här kan du se hur kommunerna har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2023. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Vilka har fått förtur i er kommun under 2022? (Förra årets siffror inom parentes)

 • Ingen har fått förtur under 2022 (2021): 11 (12)
 • Trångbodda familjer: 14 (15)
 • Näringslivsförtur (personer som fått arbete i kommunen och som bor utom pendlingsavstånd): 85 (90)
 • Personer med lättare funktionsnedsättning som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet, exempelvis med hiss: 50 (45)
 • Hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad: 26 (24)
 • Hushåll som på grund av separation behöver ny bostad: 23 (16)
 • Hemlösa: 26 (22)
 • Kvinnor utsatta för våld av närstående: 56 (49)
 • Andra Personer/hushåll i behov av skyddat boende: 31 (32)
 • Personer med medicinska skäl: 46 (56)
 • Personer med sociala skäl: 57 (50)
 • Personer med andra förtursgrunder: 34 (37)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen