På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsförmedling, förtur och service

Granskad: 

Här kan du se hur kommunerna har svarat på ett urval av frågorna i bostadsmarknadsenkäten 2020. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Vilka har fått förtur i er kommun under 2019?

 • Trångbodda familjer: 21
 • Personer som fått arbete i kommunen och som bor utom pendlingsavstånd: 95
 • Personer med lättare funktionsnedsättning som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet, exempelvis med hiss: 57
 • Hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad: 22
 • Hushåll som på grund av separation behöver ny bostad: 23
 • Självbosatta nyanlända personer: 18
 • Studenter: 16
 • Hemlösa: 33
 • Ungdomar: 12
 • Äldre: 19
 • Kvinnor i behov av skyddat boende: 63
 • Personer med andra förtursgrunder: 67
 • Ingen har fått förtur under 2019: 70
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen