Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ByOasen, Köpenhamn, Danmark

Granskad:
Röd anslagstavla med rubriken ByOasen som står i två blomkrukor på marken i en park.
Anslagstavla i ByOasen. Foto: Leif Jørgensen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En bortglömd park livades upp genom lokalt engagemang från medborgare i området och är idag en urban gård och lekplats med djur, stadsodling och orangeri. ByOasen i Nørrebro är välbesökt och uppskattad av odlare och andra besökare. Under temana natur, miljö och hälsa anordnas aktiviteter för allmänheten varje månad, av ByOasens pedagoger. ByOasen startade som ett projekt under Miljøpunkt Nørrebro, som sedan 2008 har arbetat med en vision om att skapa god natur, miljö och hälsa på Nørrebro.

Allmänt om ByOasen

Hur kan det offentliga fånga upp gräsrotsinitiativ för stadsgrönska?

 • användarperspektiv
 • barnperspektiv
 • biodiversitet
 • brukarmedverkan
 • jämlikhet
 • kreativ/ambitiös förvaltning
 • omställning
 • socialt fokus
 • stadsodling
 • urban nature.
Fakta om ByOasen
 • Plats: Nørrebros innerstad, Köpenhamn.
 • Skala: Liten.
 • Budget: Låg.
 • Typ av objekt: Offentlig park/grönyta, lekplats, stadsodling.
 • Tidsaspekt: Långsiktigt.
 • Typ av projekt: Plan, experimentellt/beprövat.

Projekt

ByOasen skapades genom ett lokalt gräsrotsinitiativ från gruppen Miljøpunkt Nørrebro 2008, på ett övergivet område mellan fem vårdhem som alla drivs individuellt, men ägs av Köpenhamns hälsovårdsförvaltning. Syftet var att arbeta för att göra området synligt tillsammans med grannskapets barn och vuxna och att ge barn en relation till naturen.

Området har sedan 2014 styrts av Köpenhamns kommun, som en del av en offentlig grönyta på inre Nørrebro i Köpenhamn. Idag finns getter, höns, kaniner, 15 små odlingslotter, ett orangeri, 135 m2 växthus, 35 m2 upphöjda växtbäddar, ett utekök med öppen spis och en naturupplevelsestig på platsen. ByOasen håller i arrangemang utan kostnad minst en gång i månaden, exempelvis lagas ekologisk mat över eld och andra festligheter. Personalen består av två pedagoger, en djurskötare, en naturvägledare och två helgarbetare, samt flera frivilliga.

Plan

När ByOasen initierades år 2008 fanns inget formellt administrativt ägande av området, det präglades av förfall, med ett antal övergivna kolonilotter. Detta kraftfulla vakuum utnyttjades av en civil grupp för att skapa ett grönt fritt utrymme. Medborgargruppen gick via Miljøpunkt Nørrebro, vilket skapade en stark vision om att etablera ett inkluderande grönt område i Gamla staden i Köpenhamn.

Kolonilotter där det växer olika typer av gröna växter i tydliga rader.
Kolonilotter. Foto: Erik Jörgensen

”Permakultur”

Området sköttes ursprungligen i linje med en grön naturrik vision i en sammanhängande ekologisk landskapsplan, baserad på begreppet ”permakultur” (hållbar odling). Tanken var att skapa synergi mellan platsens enskilda delar och harmonisera de tillgängliga resurserna. ”Permakultur” användes också som ett analys- och planeringsverktyg i syfte att förbättra miljön genom att återuppbygga naturresurserna. Landskapsplanen ansågs vara en förutsättning för den framtida parkens mångfald av naturupplevelser och för områdets pedagogiska mål.

ByOasen har sedan 2014 varit helt integrerad i kommunens Teknik- och Miljöförvaltning, under Parkdriften, och utgör nu en del av kommunens bemannade lekplatser. År 2019 utvecklades den senaste övergripande dispositionsplanen som nu vidareutvecklas till lokalplaner, vilka ämnar att förankra och formalisera områdets funktion ytterligare.

Odlingslådor fulla med jord som står på gräsmatta i park.
Odlingslådor i ByOasen. Foto: Leif Jørgensen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Process

Området där ByOasen är etablerad kan betecknas som en socialt belastad del av kommunen. Miljøpunkt Nørrebro stiftades år 2003, som en självägd fond med operativt stöd via ett formellt samarbetsavtal med Köpenhamns kommun och med en styrelse bestående av lokala entusiaster samt en representant från Köpenhamns medborgarrepresentation (en politiker). Miljøpunkt Nørrebro har från början varit en viktig partner för de lokala initiativtagarna och fungerar idag som processägare och facilitator för ByOasen.

Köpenhamns Kommun formaliserade ByOasen år 2009, genom en dispositionsplan för området. Dispositionsplanen upplevdes som en top-down process, där bl.a. ett staket runt Gamla staden revs, utan att en ny avgränsning sattes upp. Även en ny cykelväg skulle byggas genom området. Cykelvägen stoppades efter invändningar, istället inrättades ett nytt torg, en ny ingång och ett nytt återvinningsutrymme.

Miljøpunkt Nørrebro utvecklade och underhöll ByOasen under perioden 2009-2014. Våren 2008 inrättade Köpenhamns stad en lokal kommitté i Nørrebro. Lokalkommittén agerar som en lokal partner när distrikt ska utvecklas och fungerar som en länk mellan medborgarna i distrikten och politikerna i medborgarrepresentationen i stadshuset. Den deltar i alla processer relaterade till distriktets utveckling och ger råd till kommunen i samband med lokal stadsplanering. Nørrebro Lokalkommitté har bidragit till ByOasen som ett underskottstäckande företag, särskilt i uppstartsfasen av projektet.

Odlingslådor som står på lövtäckt mark och håller på att tömmas inför hösten.
Odlingslådor i ByOasen. Foto: Leif Jørgensen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Miljøpunkt Nørrebro har finansierat en del av ByOasen genom försäljning av bl.a. avfallslösningar och guidade turer. ByOasen har också genererat intäkter själv. Totalt har ByOasen själv samlat in mer än 7,5 miljoner DKK sedan perioden 2008-2014 genom stiftelsefonder och inkomstbringande aktiviteter.

År 2014 tog Köpenhamns kommun över driften av ByOasen från Miljøpunkt Nørrebro som en ’Bemannad lekplats’. Idag fungerar ByOasen som ett samarbetsprojekt med kommunen. Ingen hyra betalas för marken, vilket i gengäld ger liv på de bara gräsmattorna och aktiviteter över generationer.

Under de senaste två åren har Köpenhamns stad gjort en ny omfattande plan för den Gamla staden, som antogs 2020. Samma år stängdes området på grund av föroreningar i marken. Odlingsgårdarna har emellertid öppnats igen och djuren har fått flytta in i ett ombyggt hus i närheten. Styrelsen i Miljøpunkt Nørrebro arbetar för att hitta finansiering på 10-20 miljoner kronor för att sanera marken och kommunen har visat en vilja att hjälpa till.

Medskick

Vilka styrningsmodeller kan fånga upp gräsrotsinitiativ för stadsgrönska?

Genom envist och uthålligt arbete från lokala entusiaster, i kombination med förtroendeskapande relationer mellan kommunen och dessa entusiaster, kan gräsrotsinitiativ för stadsgrönska fångas upp och bli en integrerad del av kommunens förvaltning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen