Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skolgårdarnas ytor fortsätter att minska

Granskad:

Den 8 juni höll Boverket ett webbseminarium om nationell kartläggning av skolgårdar.

Ur programmet

Boverket har låtit SCB kartlägga hur Sveriges skolgårdar ser ut och hur de har förändrats över tid i Sveriges 290 kommuner (2014-2020). Statistiska Centralbyrån har studerat den yta där barnen på egen hand kan vara utomhus och leka. Syftet är att ge en nationell bild av grundskoleelevernas tillgång till utomhusmiljön, regional variation och hur den påverkas över tid i takt med att befolkningen och bostadsbyggandet ökar.

Under webbseminariet presenterades bakgrunden och syftet med kartläggningen och hur den har genomförts. Vi tittar på resultatet, reflekterar och diskuterar och tittar framåt.

Två barn går på en skolgård.
Foto: Scandinav

Medverkande

  • Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket och beställare av kartläggningen
  • Stefan Svanström, GIS-expert på SCB och ansvarig för kartläggningen
  • Veronica Hejdelind, Kommittén för att främja ökad fysisk aktivitet
  • Maria Kylin, forskare och lektor i landskapsarkitektur, SLU Alnarp
  • Sofie Adolfsson Jörby, Enhetschef Stad och Land, Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen