På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 33 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Regionala bostadsmarknadsanalyser 2021

Denna rapport innehåller Boverkets sammanställning och analys av länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser samt reflektioner från de seminarier med länsstyrelserna som Boverket genomförde hösten 2021.

Förutsättningar för stärkt platssamverkan

Platssamverkan kan bidra till att utveckla den fysiska miljön lokalt, ge goda resultat när det gäller ökad trygghet, ökad trivsel samt ökade fastighetsvärden. Boverket har haft regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för en stärkt platssamverkan.

Boverkets indikatorer december 2021

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i digital miljö

Boverket fick 2021 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö, denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget är ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess för Sverige. Uppdraget redovisas genom denna sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter.

Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket bedömt om det finns rättsliga hinder mot digitala detaljplanebeslut. Boverket föreslår i rapporten hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett beständigt sätt, med en bibehållen digital funktionalitet. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering av 2021 års uppdrag.

Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket tagit fram förslag på hur äldre detaljplaner kan ersättas med digitala original. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering av 2021 års uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö.

Digital kommunikation i PBL

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket tagit fram förslag som underlättar digital kommunikation med dem som ska delges beslut eller underrättas om till exempel en ansökan om lov. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering av 2021 års uppdrag.

Tillbaka till toppen