På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 38 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering

  Rapporten visar hur indikatorer kan användas för att stödja och utvärdera kommunernas planeringsarbete. Rapporten är en del av Boverkets miljömålsarbete.

 • Någonstans att bo Någonstans att bo

  Undersökningen visar att det inte är lämpligt att tala om ”grupper” med etableringssvårigheter på bostadsmarknaden. Snarare handlar det om individer i särskilda situationer. Alla människor kan hamna i trångmål någon gång i livet.

 • Hinseblick, Karlshamn Hinseblick, Karlshamn

  Rapporten beskriver hur det kommunala bostadsbolaget i Karlshamn jobbade med byggandet av två bostadsfastigheter i kvarteret Hinseblick.

 • Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

  Här hittar du en sammanställning av brukarrelaterade indata för småhus och kontorshus från olika utredningar, beräkningar och statistik. Rapporten är en första kunskapsöversikt med syftet att sprida kunskapen vidare.

 • Energianvändning i byggnader Energianvändning i byggnader

  Åtgärder för att minska energianvändningen, som nämns i rapporten, är exempelvis information om olika uppvärmningsformer, styrmedel som uppmuntrar att bygga bättre än vad byggreglerna säger samt ekonomiskt stöd till fördjupade projekteringar vid ombyggnad.

 • Kv. Krönet Kv. Krönet

  Kostnaden för synliga fel i byggprojekt är mellan två till tio procent av den totala byggkostnaden. Projektet ville därför hitta strategier och åtgärder, för att reducera felkostnader i nybyggandet av hyresrätter. Studien baseras på byggandet av två punkthus i Solna.

 • Tillämpning av långa garantitider – Garantiprojektet Tillämpning av långa garantitider – Garantiprojektet

  Det här är en sammanställning av resultaten från arbetet med Garantiguiden. Rapporten beskriver på vilket sätt garantiguiden har vuxit fram och vad den innehåller. Målet har varit att utveckla råd som underlättar hanteringen av långsiktiga garantiåtaganden.

 • Uppdatering av tider och kostnader för BetongBanken Uppdatering av tider och kostnader för BetongBanken

  Genom betongbanken får du insyn i vad som påverkar byggkostnader och därmed också våra boendekostnader. Den ger en bra och överskådlig bild av läget, vilket gör att den kan användas som underlag för rätt val av stomme till bostads-, kontors- och parkeringshus.

 • Stärkt byggherreroll Stärkt byggherreroll

  Helhetssyn och öppenhet i byggprocessen var ledord när MKB, NCC och HSB år 2004 byggde närmare 400 lägenheter i centrala Malmö i HELHETs-projektet.

 • Revolutionskampanjen del II Revolutionskampanjen del II

  Lägre byggkostnader, bättre arbetsmiljö, ökad kundnytta och en smidigare byggprocess kan mycket väl bli resultatet av god logistik, visar denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum. Syftet med Revolutionskampanjen var få byggindustrin att hitta egna förbättringsområden inom området.

Sidansvarig: Publikationsservice