Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Budgetunderlag 2025–2027

Utgivningsår:
2024
Antal sidor:
52
ISBN (PDF):
978-91-89581-51-7
Rapport:
2024:8

Boverket har lämnat in sitt budgetunderlag 2025–2027 till regeringen. I årets budgetunderlag lyfts nya behov, men även tidigare frågor som Boverket ser som centrala för att kunna leverera mot vårt uppdrag tas upp.

Det som är nytt för perioden mellan 2025 och 2027 är behovet av utökade medel för att arbeta och utveckla området kopplat till beredskapsfrågor. Boverket presenterar också  ett behov av utökade medel för att implementera Dricksvattendirektivet.

Tillbaka till toppen