Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsinformationsmodellering, BIM

Stöd för offentliga aktörer

Utgivningsår:
2024
Antal sidor:
48
ISBN (PDF):
978-91-89581-48-7
Rapport:
2024:5

Boverket fick den 28 september 2023 ett uppdrag att verka för digitalisering av byggprocesser genom att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende byggnadsinformationsmodellering, BIM, för byggnader. Boverket redovisade uppdraget skriftligt den 28 februari 2024.

Boverket identifierar grundläggande förutsättningar för interoperabilitet och lyfter fram behovet av tydlig strategi för ett gemensamt språk, samt en kravställning på informationsinnehåll i BIM-leveranser för offentliga aktörer. För att arbeta vidare med dessa förutsättningar lämnar Boverket fyra förslag i den skriftliga redovisningen:

  • Boverket föreslår att Boverket ges i uppdrag att ta fram författningsförslag om reglering av BIM för byggnader i samverkan med Upphandlingsmyndigheten. Dessa författningsförslag bör vara formulerade på ett sätt som möjliggör ett progressivt införande av tillämpningen.
  • Boverket föreslår att Upphandlingsmyndigheten, eller annan myndighet som regeringen finner lämplig, får ett samordnande uppdrag att ta fram grundläggande krav på leveranser, baserade på ISO 19650 och öppna format, för användning i offentlig upphandling vid ny-byggnad eller ombyggnad av byggnader.
  • Boverket föreslår att Sverige bör verka för att EU-kommissionen ger i uppdrag till den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) att ta fram och förvalta ett gemensamt klassificeringssystem för den byggda miljön.
  • Boverket föreslår att Boverket ska få i uppdrag att utreda hur en kravställning för bygglovshandläggning kan se ut. Ett sådant uppdrag bör sorteras under ett eventuellt samordningsansvar gällande grundläggande krav på IFC.
Tillbaka till toppen