Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Förslag på färdplan och gränsvärden

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
146
ISBN (tryck):
978-91-7563-700-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-701-3
Rapport:
2020:13

Boverkets förslag till färdplan

Boverket har nu på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Boverkets förslag baseras på Ds 2020:4. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027. Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet.

Gränsvärden från 2027

Boverket föreslår att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar. Gränsvärdet föreslås skärpas 2035 och 2043 för att ligga i linje med riksdagens klimatmål 2045. Boverkets förslag till färdplan har lämnats till regeringen som kommer att arbeta vidare med frågan.

Tillbaka till toppen