Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets byggregler, BBR

BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
152
ISBN (tryck):
978-91-7563-984-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-985-7

Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till följande lagar och förordningar (huvudförfattningarna):

  • plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
  • plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Tillbaka till toppen