Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
4
ISBN (tryck):
978-91-7563-313-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-314-5
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Här beskrivs kortfattat reglerna för funktionskontroll av ventilationssystem, fastighetsägarnas skyldigheter samt hur ofta funktionskontrollen ska utföras.

Upplaga 8.
Sidansvarig: Publikationsservice