Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
4
ISBN (tryck):
978-91-7563-313-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-314-5
Här beskrivs kortfattat reglerna för funktionskontroll av ventilationssystem, fastighetsägarnas skyldigheter samt hur ofta funktionskontrollen ska utföras.

Upplaga 8.
Tillbaka till toppen