Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gör plats för barn och unga!

En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
132
ISBN (tryck):
978-91-7563-263-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-264-3

Boverket har tagit fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö - med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar.

Vägledningen syftar till att förtydliga friytans betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa samt vilka regelverk som gäller. Målet är att förbättra förutsättningarna så att alla barn och unga har tillgång till en god, välfungerande utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang. Den riktar sig till dig som arbetar med fysisk planering, utformning och förvaltning.

Boverket har också tagit fram regler för friytans kvalitet och placering (BFS 2015:1 - FRI 1).

Om uppdraget

Boverket fick 2014 regeringens uppdrag att tillsammans med Tankesmedjan Movium ta fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar.

Uppdraget har genomförts i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Skolverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen