Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintressen

– nationella värden och möjligheter

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
16
ISBN (tryck):
978-91-7563-064-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-065-6

Fysisk planering sätter spår och anger ramarna för hur samhället förändras i tid och rum. Geografiska områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse.

Boverket vill tydliggöra roller och ansvar i processen och visa på riksintressesystemets möjligheter i arbetet för en hållbar samhällsplanering. Här kan du läsa om inspirerande arbetssätt från centrala myndigheter, länsstyrelse och kommuner.

Tillbaka till toppen