På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data - Betsi är en undersökning om byggnaders tekniska status

Granskad:

Under uppvärmningssäsongen 2007- 2008 genomförde Boverket på uppdrag av regeringen en rikstäckande undersökning undersökning av det svenska byggnadsbeståndet, Betsi, bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö. I fliken fördjupad information finns en utförligbeskrivning av databasen och innehållet.

Data samlades in genom besiktningar, mätningar och enkäter. Dessutom studerades ritningar och intervjuer gjordes med fastighetsägare och fastighetsskötare.

Undersökningen av byggnadsbeståndet är en statistisk urvalsundersökning. Varje utvald byggnad motsvarar ett visst antal andra byggnader i Sverige och resultaten kan räknas upp så att de motsvarar hela det svenska byggnadsbeståndet.

Tre huvudkategorier

De undersökta byggnaderna har delats in i tre huvudkategorier; småhus (en eller två lägenheter), flerbostadshus och lokaler. Småhusen och flerbostadshusen är indelade i fem ålderskategorier:

 • före 1961
 • 1961-1975
 • 1976-1985
 • 1986-1995 och
 • 1996-2005

Lokalbyggnaderna är indelade i tre undergrupper:

 • Vårdbyggnader (sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden)
 • kontorsbyggnader och
 • idrottsanläggningar, restauranger, hotell.

Skolbyggnader ingår inte i undersökningen. För data om dessa se Energimyndighetens undersökning STIL2, statistik i lokaler. Länk finns i "Relaterad information".

Det statistiska urvalet

Avancerad urvalsmetodik har tillämpats i BETSI. En anledning till detta är att det inte finns några självklara statistiska ramar att utgå ifrån för undersökningar av byggnader, lägenheter och boende.

Huvudansatsen för BETSI är ett urval i fyra steg:

 1. med urval av kommuner,
 2. värderingsenheter och taxeringsenheter
 3. byggnader i och
 4. lägenheter respektive individer.

Urvalen i steg 2-4 genomförs för att nå de objekt som ska observeras i BETSI, främst byggnader, lägenheter och boende. Underurval har tagits fram för kompletterande mätningar. Sannolikhetsurval har tillämpats så långt som möjligt. Urvalen i steg 1 och 2 har gjorts  av SCB (Statistiska centralbyrån), medan de flesta av urvalen för steg 3 och 4 har gjorts av Boverket.

Insamling av data och besiktningar

För insamlingen av teknisk data om byggnadernas utformning och skick anlitades konsultföretag. Dessa genomförde besiktningarna, studerade ritningar samt intervjuade fastighetsägare och fastighetsskötare. Till sin hjälp hade besiktningspersonerna besiktningsprotokoll med förbestämda frågor. Dessutom hade de instruktioner till protokollet. Protokoll och instruktioner skiljde sig åt beroende på om de gällde småhus, flerbostadshus eller lokalbyggnader. Dokumenten finns i "Relaterad information":

Totalt besiktades 826 småhus, 560 flerbostadshus och 367 lokalbyggnader. I flerbostadshusen besiktades förutom de allmänna delarna även två bostadslägenheter i varje hus.

Enkäter om upplevd ohälsa

Enkäter om de boendes upplevda ohälsa skickades ut till de boende i de besiktade småhusen och i de besiktade flerbostadshusen. Syftet med enkäterna var att undersöka hur innemiljön i våra bostäder påverkar människors hälsa.

När det gäller småhusen skickades dessutom enkäter ut till boenden i småhus i närheten av de besiktade småhusen. I flerbostadshusen skickades dels enkäter ut till de boende i de två besiktade lägenheterna, dels till övriga boenden i det besiktade flerbostadshuset, dock maximalt till boenden i totalt 25 bostadslägenheter per besiktat flerbostadshus.

Enkäterna skickades ut till fyra olika grupper:

 1. enkäter till vuxna (18 år och äldre)
 2. enkäter till ungdomar (13 – 17 år)
 3. enkäter till barn (1 – 12 år) och
 4. enkät om bostaden (besvarades av alla vuxna i en och samma bostad).

Totalt skickades enkäter ut till 3 764 bostäder i flerbostadshus och 2 119 bostäder i småhus. I flerbostadshusen besvarades vuxenenkäten av 5 756 vuxna och i småhusen av 3 890 vuxna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen