Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

  Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder vi in till en heldag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara.

  När: 21 november Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
 • Webbseminarium: Prövning av bygglov

  I webbseminariet går vi igenom vad som ska prövas i ett bygglov, både inom och utanför detaljplanerat område.

  När: 28 november Arrangör: Boverket
 • Låt staden grönska!

  Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer! Boverket arrangerar konferensen i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tankesmedjan Movium och Utredningen Samordning för bostadsbyggande.

  När: 5 december - 6 december Plats: Stockholm Arrangör: Boverket med flera
Sidansvarig: Webbredaktionen