Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Samhällsbyggnadsdagarna 2019

  Här kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. 

  När: 1 oktober - 2 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Samhällsbyggarna
 • Hearing om renoveringsstrategin

  Välkommen till en hearing där du har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna strategin. Hearingen kommer att hållas i Stockholm och via webbsändning.

  När: 16 oktober Plats: Stockholm och via webbsändning Arrangör: Boverket och Energimyndigheten
 • Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

  Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder myndigheten in till en hel dag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara.

  När: 21 november Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
 • Låt staden grönska!

  Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer! Boverket arrangerar konferensen i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tankesmedjan Movium och Utredningen Samordning för bostadsbyggande.

  När: 5 december - 6 december Plats: Stockholm Arrangör: Boverket med flera
Sidansvarig: Webbredaktionen