Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

  • Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

    Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder vi in till en heldag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara.

    När: 21 november Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
  • Låt staden grönska!

    Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer! Boverket arrangerar konferensen i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tankesmedjan Movium och Utredningen Samordning för bostadsbyggande.

    När: 5 december - 6 december Plats: Stockholm Arrangör: Boverket med flera
Sidansvarig: Webbredaktionen