Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

  • Låt staden grönska!

    Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer! Boverket arrangerar konferensen i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tankesmedjan Movium och Utredningen Samordning för bostadsbyggande.

    När: 5 december - 6 december Plats: Stockholm Arrangör: Boverket med flera
Sidansvarig: Webbredaktionen