Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

  • Webbseminarium: Fukt i byggnader – en kostsam historia

    Boverkets kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn 2018 visar att fuktproblemen står för en stor och betungande andel av skadorna. Tillsammans med Boverkets experter medverkar olika aktörer med erfarenhet av förebyggande arbete och lösningar.

    När: 27 juni Arrangör: Boverket
  • Webbseminarium: PBL-nyheter och regeländringar

    Boverket sänder ett webbseminarium inför de ändrade och nya reglerna som börjar gälla från 1 juli 2019 i plan- och bygglagen.

    När: 27 juni Arrangör: Boverket
Sidansvarig: Webbredaktionen