Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

  På den här konferensen kan man ta del av och diskutera hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd. Du får kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt i riskerna längs digitaliseringsvägen.

  När: 19 mars - 20 mars Plats: Stockholm Arrangör: Samhällsbyggarna, BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum och Kartografiska
 • Arkitekturgalan 2019

  Nationella och internationella talare undersöker hur arkitektur förhåller sig till hållbar samhällsutveckling genom att belysa global och lokal arkitektur i alla skalor. Årets tema är Architectu(re) – Re-Think, Re-Build, Re-Use.

  När: 19 mars Plats: Stockholm Arrangör: Sveriges Arkitekter
 • Får barnen plats i framtidens städer?

  Får barnen plats i framtidens städer är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik.

  När: 20 mars Plats: Stockholm Arrangör: ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium och  Nätverket BUMS,
 • Seminarium för utbildningsföretag med kurser i PBL och BBR

  Seminariet visar hur Boverkets material kan användas fritt vid olika utbildningar.

  När: 22 mars Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
Sidansvarig: Webbredaktionen