Lediga jobb på Boverket https://www.boverket.se/sv/om-boverket/lediga-jobb/ Medarbetarbild Boverket växer och ska anställa 50 nya experter och chefer under 2018! Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle med oss? Sverige behöver fler bostäder i hållbara samhällen där alla vill bo. Nära natur, kollektivtrafik och jobb. Nu söker Boverket landets främsta samhällsbyggare. Du kan bland annat jobba i nya regeringsuppdrag om arkitektur och gestaltning, digitalisering och bostäders inomhusmiljö. Vi jobbar med nationella frågor från våra kontor i Karlskrona och Malmö. På den här sidan hittar du länkar till tjänsterna. Ansökningstiden för de första 35 tjänsterna gick ut den 11 februari. I menyn finns mer information om Boverkets nya satsningar och kontaktuppgifter till oss om du vill veta mer. Du hittar även information om att arbeta på Boverket och att bo i Karlskrona. http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=1AD5796F-9239-4E49-9289-B7F29B19EFE3&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=1AD5796F-9239-4E49-9289-B7F29B19EFE3&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Expert med energiteknisk kompetens Då en av våra medarbetare fått en annan tjänst inom Boverket, söker vi en ny kollega att förstärka enheten för hållbara byggnader och energis arbete. Som expert på enheten kommer du att arbeta med, och i förekommande fall projektleda, utredningar genom att bearbeta och analysera data, utarbeta tillämpbara metoder samt utforma rapporter inom områden som: • nationell långsiktig renoveringsstrategi i enlighet med EU direktiv • byggnadsanknuten energianvändning och minskad klimatpåverkan • utveckling av energideklarationssystemet • Boverkets övriga verksamhetsområden med anknytning till byggregler. Du kommer att ha ansvar att följa utvecklingen samt upprätthålla externa kontakter med bransch och myndigheter inom Sverige, inom övriga Nordiska länder samt inom EU. I arbetet ligger mycket fokus på kommunikation i skrift och tal, både internt och externt, framförallt genom digital media. På Boverket tillämpar vi ett mobilt arbetssätt. Som expert har du Karlskrona som placeringsort, men om arbetet tillåter, finns det möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar per vecka. Thu, 05 Jul 2018 22:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=6EB731D5-941A-406F-A3DA-122E1E3A9CA4&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=6EB731D5-941A-406F-A3DA-122E1E3A9CA4&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Jurist för tillsynsärenden På Tillsynsenheten arbetar vi bland annat med tillsyn av kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget för personer med funktionsnedsättning, tillsyn över att energideklarationer upprättas samt marknadskontroll av byggprodukter. Vi kommer framöver även att arbeta med tillsyn över intygsgivare för ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Nu vill vi förstärka arbetet på enheten med ytterligare en jurist, som kommer att arbeta i flera av våra arbetsområden. Arbetsuppgifterna består framförallt av handläggning av proaktiva och reaktiva tillsynsärenden samt av föreskriftsarbete och att skriva vägledningar. Du kommer att ingå i ett team med blandade kompetenser där vi samarbetar om att värdera insamlad dokumentation och vidta åtgärder när så behövs. Wed, 04 Jul 2018 22:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=DC981699-00FA-4A97-96A4-71644F4B5FEF&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=DC981699-00FA-4A97-96A4-71644F4B5FEF&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Svarstjänstmedarbetare Boverkets svarstjänst stödjer verksamheten med att besvara frågor från såväl privat- och offentlig sektor som allmänhet, som inkommer till Boverket. Idag arbetar 10 medarbetare i svarstjänsten. Då en av medarbetarna fått en annan roll på myndigheten söker vi nu en ersättare. Dina arbetsuppgifter innebär att svara på de frågor inom Boverkets verksamhetsområden som hanteras av svarstjänst. Dessa inkommer främst via telefon samt i viss mån e-post. Du skickar också vidare förfrågningar till andra enheter inom Boverket och hänvisar även till andra myndigheter. En mindre del av arbetsuppgifterna är också att svara i växel och att ta emot besökare i Boverkets reception. Det ställs höga krav på din förmåga att ta in information och tillgodogöra dig detta så att du kan besvara frågorna om Boverkets verksamhetsområden på ett professionellt sätt. Tue, 26 Jun 2018 22:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=5E9753D6-D221-417D-A34A-E3A31E62C344&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=5E9753D6-D221-417D-A34A-E3A31E62C344&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Jurist med fokus på planerings- och byggfrågor Då en av våra medarbetare kommer att vara tjänstledig, söker vi en vikarie. Som jurist kommer du att vara delaktig i att ta fram vägledning till plan- och bygglagen samt vara med och påverka och forma PBL-lagstiftningen genom regeringsuppdrag, remisser och delningar. Arbetet innebär möjligheter till fördjupning av juridiska frågor inom detaljplanering, lov och byggprocessen. Arbetet bedrivs i huvudsak i projektform och i olika arbetsgrupper med bred medverkan från såväl interna som externa aktörer. Vissa uppgifter, som remisser och delningar genomförs självständigt eller i mindre grupper. Beroende på uppdrag kommer du också att arbeta med andra frågor inom ditt kompetensområde, både i projektform och självständigt. Fri, 15 Jun 2018 22:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=52819F43-2B5C-46C7-A3D5-80F6154C1C0F&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=52819F43-2B5C-46C7-A3D5-80F6154C1C0F&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Enhetschef för Plan och Bygg Då vår tidigare chef går vidare till nya utmaningar inom Boverket söker vi nu en chef till enheten för Plan och Bygg. Inom enheten samlas kompetens för detaljplan, lov och byggprocessfrågor med fokus på lagtolkning, vägledning och utbildningar. Du leder enheten från ett helhetsperspektiv och Boverkets roll i samhället. Du har en tydlig arbetsgivarroll med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Tillsammans med fem andra enhetschefer ingår du i avdelningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av avdelningens verksamhet. Som enhetschef är du ansvarig för den långsiktiga strategiska utvecklingen av verksamhet och personal i syfte att säkerställa att Boverket är redo att leverera i kommande uppdrag. Uppdragen leds i stor utsträckning av Boverkets uppdragsavdelning med resurser från flera enheter. Vi ser gärna att du själv har en bakgrund inom området, och därmed har kunskap och förståelse för din enhets verksamhet. Ditt fokus är dock på arbetsgivarfrågor och ledarskap, och du leder en grupp med hög expertkunskap, främst inom regelverket kring detaljplanering, lov- och byggfrågor. Du uppmuntrar till samarbete över gränser, nytänkande och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Mon, 11 Jun 2018 22:00:00 Z