Lediga jobb på Boverket https://www.boverket.se/sv/om-boverket/lediga-jobb/ Medarbetarbild Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle med oss? På den här sidan hittar du länkar till våra lediga tjänster. I menyn finns mer information om hur det är att arbeta på Boverket och att bo i Karlskrona. http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=663D5634-57CC-4337-8E35-0031E2B9F2E6&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=663D5634-57CC-4337-8E35-0031E2B9F2E6&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Ekonomichef Som Ekonomichef på Boverket har du en bred och dynamisk roll. Ledarskapet är centralt och du ansvarar för utvecklingen av en enhet med nio kvalificerade medarbetare inom redovisning, budget/uppföljning och upphandling. Du ansvarar också för att förse generaldirektör och myndighetsledning med ekonomiska analyser och beslutsunderlag och bidrar därmed till att säkerställa en effektiv användning av myndighetens resurser. Som rådgivare till högsta ledningen har rollen en tydlig strategisk höjd, samtidigt som ansvaret för att utveckla medarbetare, arbetssätt och processer även ger rollen en naturlig operativ koppling. Som chef för enheten ansvarar du för att driva, leda och vidareutveckla verksamheten och skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas inom sina kompetensområden och åstadkomma resultat. Myndigheten har de senaste åren infört en matrisorganisation. Förändringen förutsätter fortsatt utveckling av systemstöd, arbetsprocesser, rutiner och arbetssätt samt av samarbeten och gränssnitt såväl inom enheten som i relation till övriga delar av myndigheten. En viktig uppgift för enheten är också att bidra till en generellt hög ekonomisk medvetenhet inom myndigheten. I ekonomiska frågor rapporterar du direkt till generaldirektören och du ingår i Boverkets övergripande ledningsgrupp, där du medverkar i utvecklingen av myndighetens verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Du är generaldirektörens naturliga samtalspartner i strategiska ekonomifrågor. I övrigt rapporterar du till avdelningschefen för verksamhetsstöd. Thu, 02 Jul 2020 22:00:00 Z