På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Det finns 20 projekt

Relevans / Datum / A-Ö

Uppdrag att utreda vissa avgiftsfrågor

(Redovisas senast den 28 februari 2021, ändring som innebär att redovisning ska ske senast 15 juni 2021). Boverket ska utreda om byggnadsnämnderna bör ges möjlighet att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna i samband med vissa tillsynsuppgifter enligt plan- och bygglagstiftningen och förutsättningarna för att införa en byggsanktionsavgift i vissa fall.

Inrättande av ett Råd för hållbara städer

(Redovisas 31 maj 2022) Regeringen inrättar ett Råd för hållbara städer. Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Regeringen utser samtidigt myndighetschefer från en rad myndigheter att vara ledamöter i rådet, bland annat Boverket. I samband med att rådet inrättas upphävs beslut om uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling (M2017/03236/Mm, 2017-12-18).

Tillbaka till toppen