Boverkets indikatorer

Tidskriften "Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos" är en kortfattad sammanställning över olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads- och kreditmarknaden.

Sammanställningen bygger på uppgifter från olika källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur vår egen statistik.

Syftet med indikatorerna är att ger en överblick över olika områden som är av intresse för bostadsförsörjning, planering och byggande.

Länk till sidan "Indikatorer för bostadsbyggande" finns i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej