På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kooperativ hyresrättsförening

Granskad:

En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som bedriver ekonomisk verksamhet genom uthyrning av bostadslägenheter till föreningens medlemmar.

Ekonomisk plan krävs vid ombildning till kooperativ hyresrättsförening genom förvärv av hus

En kooperativ hyresrättsförening är ett slags spekulationsfritt boende eftersom lägenheterna tillhör föreningen på ett sätt som gör att de inte kan köpas och säljas som bostadsrätter. En kooperativ hyresrättsföreningen kan bedriva sin verksamhet enligt ägarmodellen eller hyresmodellen. 

En kooperativ hyresrättsförening som beslutar att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt (ägarformen) måste innan beslutet tas upprätta en ekonomisk plan som ska ha granskats och intygats av två behöriga intygsgivare. Den ekonomiska planen ska ha hållits tillgänglig för hyresgästerna innan föreningsstämman kan fatta beslut om förvärv. Upplåtelse i strid med denna bestämmelse är ogiltig och kan medföra straffansvar för upplåtaren. Planen behöver dock inte registreras hos Bolagsverket.

En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens planerade verksamhet som ska göra det möjligt att bedöma huruvida verksamheten framstår som ekonomiskt hållbar och inte är alltför känslig för omvärldsförändringar. Den ekonomiska planen är främst ett underlag för intygsgivarnas bedömning av föreningens ekonomiska stabilitet. Vid ombildning från hyresrätt till kooperativ hyresrätt är syftet med planen att den också ska utgöra beslutsunderlag för hyresgästerna när de tar ställning till frågan om ombildning. Den ekonomiska planen kan emellertid vara ett värdefullt beslutsunderlag även för presumtiva kooperativa hyresrättsköpare, revisorer, kreditinstitut med flera.

Lokaler kan inte upplåtas med kooperativ hyresrätt.

Nyproduktion och ombyggnad

Till skillnad från bostadsrätter finns inte något generellt krav på att en ekonomisk plan ska upprättas innan lägenheter med kooperativ hyresrätt upplåts. En ekonomisk plan måste, som framgår ovan, däremot upprättas vid förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt. Vid nyproduktion av ett kooperativ hyresrättshus eller vid förvärv när ombildningslagen (1982:352) inte är tillämplig, till exempel vid ombyggnad av en industrilokal till ett kooperativ hyresrättshus, krävs det inte att en ekonomisk plan upprättas. Behovet av inblick i bostadsprojekt som sker inom ramen för kooperativa hyresrättsföreningar som bygger nytt eller bygger om är lika stort som i bostadsrättsföreningar. Allt talar för att ekonomiska planer med fördel kan upprättas i samtliga dessa fall.

Inom systemet med kooperativ hyresrätt finns inte bostadsrättens motsvarande möjlighet att ingå förhandsavtal, och därmed finns inte heller några bestämmelser om kostnadskalkyler i lagen om kooperativ hyresrätt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen