Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler (EKKO 1) gäller utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare.

Till de allmänna råden finns en konsekvensutredning som beskriver motiven bakom råden samt redogör för konsekvenserna vid tillämpningen av dem. De allmänna råden omfattar dock inte varje tänkbar situation som kan uppkomma utan de handlar om ett urval av frågeställningar som särskilt behöver belysas. I det följande lämnas vägledning till de allmänna råden i kronologisk ordning, som var och en föregås av infälld rådstext.

Den vägledande texten innehåller även hänvisningar till aktuella lagrum, förarbeten och viktiga avgöranden från domstolar. Länkar till lagar, förordningar, och förarbeten finns under "Relaterad information".

De allmänna råden gör skillnad på ombildning av hyresrättshus och nyproduktion i tillämpliga delar.

De allmänna råden är indelade i fem avsnitt och en bilaga med exempel på ekonomiska uppställningar.

 1. Inledning
 2. Ekonomiska planer och kostnadskalkyler
 3. Ny ekonomisk plan
 4. Förenklad ekonomisk plan
 5. Intygsgivare och intyg

Bilaga: Exempel

 • Förvärv av fastighet vid nybyggnad
 • Förvärv av fastighet vid ombildning
 • Flöden – pengar
 • Driftskostnader
 • Resultatprognos
 • Kassaflödesprognos

Observera att ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls. Ett allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej