Tillämplig lagstiftning

Utöver bostadsrättslagstiftningen finns många fler lagar och förordningar som gäller bostadsrättsföreningar och deras verksamhet. Nedan följer ett urval.

 • Bostadsrättslagen (1991:614), BRL
 • Bostadsrättsförordningen (1991:630), BRF
 • Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt, LKH
 • Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt, FKH
 • Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar, OmregL
 • Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, Ombildningslagen
 • Jordabalken (1970:994), JB
 • Plan- och bygglagen (2010:900), PBL
 • Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, FL
 • Årsredovisningslag (1995:1554), ÅRL
 • Bokföringslagen (1999:1078), BL

Allmänna råd

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler (EKKO 1) gäller utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej