På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Behörighet som intygsgivare

Endast den som har fått behörighet att utfärda intyg får vara intygsgivare och det är Boverket som meddelar sådan behörighet. Boverket varken utser eller förordar intygsgivare, utan behörighet kan meddelas efter att Boverket gjort en bedömning av den sökandes kompetens.

Det är endast styrelsen i en förening som utser/väljer intygsgivare. Behörigheten gäller för hela riket och får meddelas för högst tre år. En ansökan om förlängning av behörigheten får beviljas med högst tre år. En ansökan om förlängning kan i särskilda fall avslås. En förteckning över behöriga intygsgivare finns hos Boverket och Bolagsverket.

Utöver kraven på nödvändig utbildning och kunskaper är det också viktigt att personer som får behörighet är omdömesgilla personer och väl skickade för uppgiften att granska ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Vid ansökan om förlängning av behörigheten ska det framgå i vilken utsträckning den sökande varit verksam som intygsgivare. Det är en omständighet som särskilt ska beaktas (jfr 10 § sista stycket BRF) men det är inte enbart kvantiteten av intygade planer och kalkyler som är av vikt. Vid prövning av ansökan beaktas även hur intygsgivaren har förhållit sig till bestämmelserna i lagar och förordningar vid utförandet av sina uppdrag.

Boverket utövar även tillsyn över intygsgivarnas verksamhet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej