På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förenklad ekonomisk plan

Äldre bostadsföreningar kan välja att omregistreras till en bostadsrättsförening och måste då upprätta en förenklad ekonomisk plan.

De äldre bostadsföreningar som avses i punkterna 4 och 7 i övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) kan omregistreras till bostadsrättsföreningar, enligt lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

Innan bostadsföreningen fattar beslut med anledning av omregistreringen ska en förenklad ekonomisk plan ha upprättats av bostadsföreningens styrelse och godkänts av föreningsstämman. I planen ska en beräkning av bostadsföreningens behållna tillgångar finnas. Medlemmarnas insatser ska anses utgöra motsvarande insatser i bostadsrättsföreningen. Överskott utöver insatserna kvarstår i bostadsrättsföreningen, om inte föreningsstämman beslutar annat. En förenklad ekonomisk plan ska innehålla följande:

  • Bostadsföreningens firma och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens firma
  • Bostadsföreningens behållna tillgångar
  • Medlemmarnas insatser
  • Överskott utöver insatserna.

En fullständig bild av den nybildade föreningens ekonomi får man enklast genom att lägga den aktuella balansräkningen till grund för den förenklade ekonomiska planen. Förordningstextens uttryck "behållna tillgångar" kan då definieras som summan av tillgångar minus summan av kortfristiga och summan av långfristiga skulder. Observera att den förenklade ekonomiska planen inte behöver vara granskad av intygsgivare.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej