Förvärv vid ombildning

I samband med förvärvet vid ombildning kan inte avsättning göras till en underhållsfond.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.17 Kostnad vid ombildning

 
Förvärv av fastighet vid ombildning1 Belopp i kronor Nyckeltal
Anskaffningsvärde2    
Varav:    
Köpeskilling    
Ev. tilläggsköpeskilling (aktier/andelar)    
 Lagfart    
 Pantbrev    
 Föreningsbildning    
     
 Summa total anskaffningsutgift    
     
Kända underhålls- och    investerignsbehov3    
     
 Finansiering    
 Insatser och upplåtelseavgifter   Per kvm BOA+LOA4
 Lån   Per kvm BOA+LOA5
     
 Summa finansiering    
   Area  
 Bostadsarea    

 Lokalarea

Totalarea6

   
  1. Om föreningen vid ombildningen inte blir ett s.k. äkta privatbostadsföretag bör det framgå och även vilka skattemässiga värdeminskningsavdrag som är aktuella.
  2. Uppgift om direkt eller indirekt förvärv.
  3. Bedömda kommande underhålls- och investeringsåtgärder bör beaktas och ingår vanligen i finansieringen. Det blir dock en tillgång först när åtgärderna genomförs och fond för yttre och/eller inre underhåll bör inte anges i samband med förvärvet.
  4. Per kvadratmeter upplåten bostadsrätt.
  5. Per kvadratmeter upplåten bostadsrätt.
  6. Totalarea inklusive biarea.

 

Mer om uppställningen

Som framgår av fotnot 3 kan det vid ombildning inte göras avsättning till en underhållsfond i samband med förvärvet (inte heller avsättning till inre fond). Det förekommer inte sällan en "överfinansiering" som beaktar kända underhålls- och investeringsbehov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej