Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet ligger till grund för eventuell fastighetsskatt samt kan även utgöra grund för en indikativ bedömning av om föreningen är ett privatbostadsföretag, så kallad äkta bostadsrättsförening, eller inte.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.14 Taxeringsvärde

Även om föreningen vid nyproduktion är befriad från fastighetsskatt under en längre period ger taxeringsvärdet en fingervisning om framtida skatt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej