På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Känslighetsanalys

Granskad:

Den ekonomiska prognosen bygger på ett huvudalternativ i antagandena om ränte- och inflationsnivå. Syftet med känslighetsanalysen är att visa hur resultaten i den ekonomiska prognosen utvecklas under alternativa antaganden om räntenivå och inflationsnivå.

2.27 Känslighetsanalys 1 § andra stycket och 4 b § bostadsrättsförordningen samt 1 § andra stycket och 4 b § förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Antaganden om ränta bör inte understiga gällande ränteläge eller enligt låneoffert eller ingångna avtal. Känslighetsanalysen bör visa den beräknade årsavgiften vid
  • -   olika inflationsnivåer och oförändrat ränteläge och
  • -   olika räntenivåer och oförändrat inflationsläge.
Om aktuellt ränteläge är negativt vid planens upprättande bör analysen utgå från en högre räntenivå. Analysen bör avse beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer beträffande det år fastighetsskatten förändras eller utfaller första gången.

I allmänhet finns det ett samband, åtminstone långsiktigt, mellan inflation och ränta. Syftet med känslighetsanalysen är att visa hur varje faktor enskilt påverkar prognosen. Känslighetsanalysen är till för att förbättra beslutsunderlaget för både intygsgivare och presumtiva bostadsrättsköpare genom att visa hur känslig prognosen är för olika antaganden om räntenivå och inflationsnivå. Informationsvärdet i den ekonomiska planen ökar således väsentligt.

Om prognoserna visar stor känslighet för framtida ränte- och inflationsnivåer finns anledning att utgå från att de verkliga årsavgifterna kan hamna på en annan nivå än de förväntade nivåerna som anges i planen/kalkylen.

En beräkningsmodell kan hämtas under "Relaterad information"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen